Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomila 56
7018 Trondheim

facebookTelefon 73510040
info@fotoimport.no

Utskriftvennlig side

printe ut?

 


Andre fremkaller-tabeller:

Paterson FX-39

Paterson Aculux 2

Agfa Rodinal

Kodak T-max som engangsfremkaller (1+9)

Kodak T-max RS fornyerkjemi

Kodak XTOL

Kodak D-76

Link til "The Massive Dev Chart" - Verdens største fremkallertabell

 


Tilbake til film, kjemi og papir-undersiden

Fremkallertabell for Agfa Rodinal

 

Filmtype   Utbl.- temp. Tid ISO Tonefordeling Kommentar
EFKE KB100 135 1+24 20gr. 05.00 80 Høylys-sep Slak tå
Paterson Acupan 200 135 1+49 20gr. 07.30 100 Høylys-sep  
Paterson Acupan 800 135 1+24 20gr. 06.00 400 Høylys-sep  
Agfapan APX 25 135 1+49 20gr. 06.30 12 Høylys-sep Utgått av produksjon
Agfapan APX 100 135 1+24 20gr. 07.30 64 Høylys-sep  
Agfapan APX 400 135 1+49 20gr. 08.00 250 Lav skyggekontrast  
Agfapan APX 400 135 1+24 20gr. 05.00 250 Høylyssep. Høy kontrast
Kodak T-max 100 135 1+24 20gr. 06.00 80 Skygge-sep  
Kodak T-max 400 135 1+49 20gr. 09.00 320 Middels  
Kodak T-max 400 135 1+24 20gr. 05.00 320 Høylyssep. Høy kontrast
Kodak T-max 3200 135 1+24 20gr. 07.00 1000 Middels Slak bølgekurve
Kodak TRI-X TX 135 1+24 20gr. 06.00 320 Slak mellomtone Bratte høylys
Kodak Pluss X 135 1+24 20gr. 05.00 160 Rett kurve  
Fuji Neopan 400 135 1+49 20gr. 09.00 200 Middels  
Fuji Neopan 1600 135 1+49 20gr. 05.00 320 Middels Slak S-kurve
Ilford Pan F 135 1+24 20gr. 05.00 40 Høylyssep.  
Ilford FP4 135 1+24 20gr. 07.30 80 Rett kurve Slak tå
Ilford HP5 135 1+24 20gr. 07.00 320 Ganske rett Slak tå
Ilford Delta 100 135 1+24 20gr. 05.30 80 Høylyssep. S-kurve
Ilford Delta 400 135 1+24 20gr. 07.30 250 Høylyssep. S-kurve
Ilford Delta 3200 135 1+24 20gr. 19.00 800 Høylyssep. S-kurve
EFKE KB 25 135 1+49 20gr. 04.00 20   Noe hard
Kodak Technical Pan 135 1+99 20gr. 04.00 16 S-kurve  

Copyright © 1996-2018 Fotoimport as
webansvarlig: Nora Nystuen